jueves, 29 de abril de 2010

Hammarkulle vive

Un paso adelante
El día 12 de abril se llevó a efecto una reunión, en los salones de la Iglesia de Hammarkullen, para poder deliberar: Los diferentes problemas que aqueja a la localidad de Hammarkullen.
Temas a debatir:
La Biblioteca, la escuela, el servicio social, las guarderías, la desocupación, los lugares de Tiempo Libre, la juventud
La participación ha sido bastante excelente, representantes de organizaciones ideales, la iglesia partidos políticos y pobladores de la zona hicieron hincapié de poner coto a toda la política de recortes que el Gobierno sueco imparte.
Luego de una corta presentación por parte de los asistentes se determinó en dividir en dos temas centrales:
1.- Mantener Hammarkullen activo.
2.- El Grupo por un lugar de encuentro.
En la primera concluyeron; temas de carácter económico, es decir:
Cómo la organización trabajará para poder influenciar en las decisiones comunales, o del estado y transferirla para beneficio de la región, por ejemplo: las escuelas, las guarderías, la biblioteca, los lugares de tiempo libre, la casa de los ancianos y otros. Además se puedo constatar que la desocupación es importantísimo tema a debatir.

Tomamos en cuenta las diferentes consideraciones respecto al trabajo solidario entre las demás regiones en la ciudad de Gotemburgo creando una RED unitaria.

Una de las propuestas es el de lograr una lista con temas sociales económicos que atingen a la zona y trabajar para mejorar. Hammarkullen tiene un gran potencial humano, profesional y cultural.

Estas propuestas serán debatidas para luego ejecutarlas en la mejor manera posible.

Para lograr informar a la población se optará por convocar a diferentes actividades que se podrán realizar en la plaza u otros puntos estratégicos, como por ejemplo la visita a las organizaciones de base en la zona.

Se tomará contacto con los diferentes medios de comunicación, radios de cercanías, periódicos locales, semanarios

Nosotros tuvimos un positivo comienzo en nuestra RED en el transcurso del año y esperamos que esto sea para un trabajo constructivo a largo alcance y podamos influenciar en un Hammarkullen activo y vivo.

En la segunda se tomó en cuenta el trabajo que se debe realizar:
Donde uno pueda encontrarse alrededor de un café. Un lugar donde uno pueda escuchar música, estudiar el idioma a través de cursos, preparación de comidas tradicionales con temas a conversar. Cursos de redacción, poesía.
Quizás lograr un periódico o un blog, producir televisión o cine.
Un trabajo junto con el “Mixgården”, la Casa del Pueblo, la biblioteca, las escuelas, e iglesias de la zona.
Realizar trabajos con la juventud enfocado en el tema de la identidad.
Realizar deporte, prestando material deportivo a los interesados.
Trabajar con los jóvenes de 20 a 25 años

Una próxima reunión será el 26 de abril a horas 18.00 en la Iglesia de Hammarkullen.Hammarkullen lever

Hej!

Måndagen den 12 april hade vi ett uppskattat nätverksmöte ("Hammarkullen mot nedskärningar - för en levande förort") i Hammarkullekyrkan. Cirka 20 personer var närvarande. Skilda verksamheter var representerade. Mötet bestod av två delar och vi fikade mellan dessa.

Första delen ägnade vi åt att gå en runda där var och en av de närvarande presenterade sig själva, den verksamhet de står i och vilka frågor man ville diskutera. Tanken med detta var bl.a. att kartlägga situationen och vilka behov som finns. En kort resumé och analys av höstens arbete presenterades också.

Efter fikat delade vi in oss i två intressegrupper:

1. Mötesplatsgruppen

Här diskuterade vi hur vi kan skapa en dynamisk, kreativ mötesplats med caféverksamhet som skulle kunna innehålla följande:

musik

språkcafé, olika dagar olika språkkurser

mat från olika kulturer, ha olika teman

skrivarkurser

poesiafton

göra en hammarkulletidning, blogg, tv-program, film

samarbete med Mixgården, Folkets hus, bibliotek, skolor, kyrkor etc.

ungdomsarbete med fokus på självkänsla/identitet

sport, låna ut material till olika fritidsaktiviteter

stöd för ungdomar 20-25 år

2. Bevara-verksamheten-gruppen

Här diskuterade vi frågor av ekonomisk art, dvs hur nätverket skall arbeta för att påverka beslutsfattare att tillskjuta nödvändiga ekonomiska medel så att vi ska få behålla och förbättra verksamheter som t.ex. skolor, förskolor, bibliotek, fritidsgård, äldreomsorg m.m. Vi konstaterade också att frågorna kring arbetslöshet är starkt förknippade med detta.

Vi betonade vikten av fortsatt samarbete med andra stadsdelar och nätverk i Göteborg, t.ex. "Göteborgsföräldrar mot nedskärningar".

Ett förslag lades fram att vi ska göra en lista med konkreta krav på vad som behövs för att de olika verksamheterna i Hammarkullen ska fungera så bra som möjligt. Dessa krav ska vi sedan gemensamt driva gentemot beslutsfattare.

Vikten för nätverket att synas i och nå ut i Hammarkullen betonades också. Vi skulle t.ex. kunna anordna evenemang på torget med musik och andra programpunkter. Även kontakt med media togs upp som en möjlighet för oss att nå ut i samhället.

Vi har fått en positiv och god start på nätverket det här året. Och förhoppningsvis kan detta bli ett långsiktigt och konstruktivt arbete där vi tillsammans verkar för en levande förort.

Nästa nätverksmöte blir den måndagen den 26 april kl. 18.00 i Hammarkullekyrkan. Vi kommer då att ha en första kort gemensam samling för de båda intressegrupperna. Sedan delar de båda grupperna på sig och jobbar med sina frågor. Vi avslutar med en gemensam återsamling. Det blir också fika. Jag kan vara med och fixa fikat, men jag behöver hjälp av ett par tre stycken till. Om du kan hjälpa till med fikat så kontakta mig på mail eller telefon 0737-313830 eller 031-3305802.

Jag har fått en hel del mail och har svårt att svara alla personligen. Tiden räcker inte till, men jag gör så gott jag kan. Men du får gärna maila förslag och behov från er verksamhet, så kan jag ta med mig dem till nätverksmötet. Nästa möte ska vi ju börja jobba med kravlistan till beslutsfattarna, så det är bra att få in uppgifter om vad som behövs i de olika verksamheterna.

Med vänlig hälsning
Nätverket Hammarkullen mot nedskärningar - för en levande förort
Mikael Ljungqvist

0 comentarios: